Kontakt z administratorem!

Aby skontaktować się z administratorem strony Genealogia Grabowskich wystarczy napisać maila na adres (adres chroniony z pomocą javy)

Zdjęcia żony i dzieci Teodora Grabowskiego syna Kazimierza

Dzięki wiadomości od krewnego, dowiedziałem się, że na stronie internetowej Ośrodka Karta znajdują się skany zdjęc, gdzie występują Grabowscy - potomkowie Teodora Grabowskiego.

Zdjęcia zostały wykonane podczas I wojny światowej w Lubeczu i Czernihowie, a do Karty trafiły z rąk p. Haliny Żero. Ponieważ strona ośrodka działa różnie, poniżej zamieszczam wzmiankowane fotografie wraz z opisem.

Stankiewiczowie

Na podstawie dokumentów udostępnionych z Ossolineum, szukajwarchiwach.pl, oraz innych.

Potomkowie Jakuba (legitymowani z herbem Mogiła) i Marianny z Karwowskich.

Aktualizacja bazy 29 X 2013

Dodałem Ignacego Grabowskiego, syna Stanisława i Cecylii ze Skierkowskich, oraz śluby jego dwóch córek.

Grabowscy ze Starejwsi

Do bazy dodani zostali potomkowie Jana Tadeusza Grabowskiego ze Starejwsi w parafii Bychawa.

Jan Tadeusz Grabowski

Gazeta Krakowska 1797 nr 39

DODATEK

Do Nru 39.

GAZETY KRAKOWSKIEYW Niedzielę Dnia 14. Maia 1797.

Reszta ofiar woiennych. [część pierwsza]

Gazeta Krakowska 1797 nr 38

DODATEK

Do Nru 38.

GAZETY KRAKOWSKIEYWe Srzodę Dnia 11. Maia 1797.

KONSYGNACYA

Owych Dominiom i stron, ktore pożyczkę w wosenną za rok 1797 bez wzięcia za nią obligacyow rządowych, przeto takową w sposobie dobrowolney woienney składki ofiarowali.

Gazeta Krakowska 1797 nr 21

DODATEK DRUGI DO Nru. 21.

GAZETY KRAKOWSKIEY

SPECYFIKACYA

Tych wszystkich Dobr posiadaczow, ktorzy się do złożenia woienney offiary, bez żądania na to czynszowey od stanow obligacyi, dobrowolnie deklarowali.

Indeksy Radom 1826 - 1869

Indeksy akt stanu cywilnego (RK) miasta Radomia, przerobione z udostępnionych w bazie IZA.

Zawierają wiele błędów, więc w żadnym wypadku nie mogą zastępować kwerendy w księgach.

Numer na linku oznacza na która stronę wg Mormonów trzeba przejść, aby trafić w okolice aktu.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Spisy treści roczników i miesięczników wydawanych przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne (Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie).

Strony

Subscribe to Genealogia Grabowskich RSS